Onder verwijzing van uw huisarts, verpleeghuisarts of medisch specialist wordt u behandeld met acenocoumarol of fenprocoumon, medicijnen voor antistolling (ook wel bloedverdunners genoemd).
Met ingang van 1 januari 2018 maken de trombosedienstactiviteiten van Trombosedienst Friesland Noord onderdeel uit van Certe Trombosedienst.

Certe staat voor kwaliteit en is geaccrediteerd. Volgens ISO15189 door de Raad van Accreditatie en TAB (Trombosedienst Accreditatie Beleidsadvies Commissie) van de Federatie Nederlandse Trombosediensten.
Meer weten over Certe? Kijk dan op Certe.nl
N I E U W S


Trombosedienstactiviteiten TFN onderdeel van Certe Trombosedienst.
dinsdag 02 januari 2018
Het verheugt ons u te kunnen melden dat in goed overleg, ook met uw Cliëntenraad, met ingang van 1 januari 2018 de trombosedienstactiviteiten van TFN onderdeel gaan uitmaken van Certe Trombosedienst.

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk


Wijziging routes MCL
maandag 23 oktober 2017
Mededeling voor de zelfmeters en/of zelfdoseerders die een controle afspraak hebben op de dinsdag of woensdag ochtend:

Vanaf 18 oktober 2017 zijn de routes in het MCL gewijzigd. U wordt verwacht op route 42. (De locatie is hetzelfde gebleven)
printervriendelijk


Onderhoud Tropaz
maandag 24 juli 2017
Op dinsdagavond 25 -07-2017 vindt er tussen 18.00 en 24.00 uur technisch onderhoud plaats. Tijdens dit onderhoud is TROPAZ niet beschikbaar
.
Excuses voor het ongemak.
printervriendelijk


Prikposten
dinsdag 17 januari 2017
Door een herschikking van taken en verantwoordelijkheden vallen de priklocaties met ingang van 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van het Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL). Via de groene button boven in de rechterkolom vindt u de prikposten op de nieuwe website van het HAL.
printervriendelijk


Tropaz-app op uw smartphone
dinsdag 18 november 2014


Als u onder behandeling bent bij de Trombosedienst Friesland Noord en u ook gebruiker bent Tropaz via Internet, kunt u met de Tropaz-app op uw smartphone of tablet-computer (zowel Android als Apple) eenvoudig uw doseringskalender en INR uitslagen inzien.

Klik hier voor meer informatie en de handleiding.


printervriendelijk


Doseerkalender op smartphone of tablet computer?
woensdag 14 mei 2014
Met de snelle groei van het aantal smartphones en tablet computers worden deze toestellen ook meer en meer gebruikt om, waar ook ter wereld, e-mail te kunnen raadplegen. U kunt daarmee dus ook uw doseerkalender tijdens uw verblijf elders ontvangen. De doseerkalender wordt dan als bijlage bij een a-mail in het bestandsformaat 'PDF' aan u toegestuurd.

Voor het lezen van PDF documenten wordt op Android toestellen onder andere het programma 'Polaris Office' gebruikt. Dit programma laat helaas niet de volledige inhoud van het document (de doseerkalender) zien, waardoor belangrijke informatie kan ontbreken. Vooralsnog zijn deze problemen niet op toestellen als iPhone en iPad gezien. Wanneer u onverhoopt, ongeacht uw systeem, tegen problemen aan loopt, laat ons dat dan weten.

Oplossing voor gebruikers van Android toestellen:

De beste oplossing is...

[ Lees verder ... ]
printervriendelijk


Vakantie: neem de Coaguchek mee naar het buitenland!
woensdag 22 mei 2013
Bent u gebruiker van de Coaguchek XS/Coaguchek INRange? Dan kunt u tijdens vakantie in het buitenland met het gebruik van de Coaguchek XS/Coaguchek INRange veel tijd en moeilijkheden besparen. U hoeft niet meer op zoek naar een laboratorium of ziekenhuis om uw bloed te laten testen en u wordt niet met extra kosten geconfronteerd. Ook is het niet meer nodig alles, in een mogelijk vreemde taal, te moeten uitleggen.

Lees verder...
printervriendelijk


NOAC’s: Nieuwe Orale Anti Coagulantia
dinsdag 04 december 2012
Deze week heeft de minister van VWS de vergoeding van een aantal nieuwe antistollings-middelen voor mensen met boezemfibrilleren goedgekeurd. In de krant of op tv heeft u hierover misschien al iets gelezen of gezien. Het gebruik van deze nieuwe middelen heeft namelijk een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen. Wij willen u informeren over het gebruik van de nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’s, Nieuwe Orale Anti Coagulantia) voor de indicatie hartritmestoornis boezemfibrilleren (AtriumFibrilleren, AF). U kunt de informatie ook lezen op de website van het MCL.

Lees verder...
printervriendelijk


Medicatieoverdracht in de keten antistolling: belangrijke overdrachtssituaties
vrijdag 20 april 2012
Voor belangrijke medicatie overdrachtssituaties zijn de werkschema’s aan de website toegevoegd. Deze werkschema's vatten de contacten tussen Trombosedienst Friesland Noord en huisartsen en apotheekhoudende huisartsen én de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende groepen samen. De werkschema's zijn te vinden in het 'Zorgverlener' menu of via deze link


printervriendelijk


Zorginstellingen: doseerkalenders via Internet
dinsdag 03 januari 2012
Naast de 'papieren' doseerkalender die elke patiënt ontvangt, komt voor zorginstellingen binnenkort ook de mogelijkheid beschikbaar de doseerkalenders via Internet te raadplegen. Op 6 januari start hiervoor een pilot-project. Als dit allemaal naar tevredenheid verloopt, zal deze mogelijkheid aan alle zorginstellingen binnen ons voorzieningsgebied worden aangeboden.

Zorginstellingen die aan het pilot-project deelnemenen kunnen via de button boven in de rechterkolom 'doseerkalender online' inloggen.
printervriendelijk


Ga naar pagina       >>